Starostlivosť o dreviny

Naša firma sa Vám postará celoročne o všetky dreviny, ktoré máte vo svojej záhrade a neviete si s nimi rady. Sme schopní postarať sa Vám o ovocné stromy a kríky tak, aby ste boli maximálne spokojní či už ide o úrodu, alebo ich vzhľad a mohli si tak naplno vychutnávať plody Vašej záhrady. Taktiež sa postaráme o všetky okrasné dreviny, aby vypadali zdravo, udržiavané a aby Vám pohľad na Vašu záhradu robil iba radosť.

Starostlivost o strom začíná již u jeho zasadenie do zeme. Pri jeho výsadbe by sme mali pamatovat na niekolko pravidiel které nám mohou v budúcnu ušetrit jak robotu tak aj čas.

Ked sadíme volnokorený strom mali by jsme odstranit pomalámané korene, korene odstrihneme čistým rezem. Do jamy ak je suchá je ideálné nalít vodu aby si korene vedeli ihned nasat vlahu. Ku korenu  dáváme drenážnú rúru kterú tahneme od samého spodu jamy až napovrch. Tato drenážná rúra nám slouži pre zajištľnie prívodu vzduchu ku koreňom stromu a možeme cez ňu políevať strom a tím se voda dostane až ku koreňom.

Po vysadeni stromu je treba odstranit poškodené a nadbytočné konáriky, rany po rezu je dobré ihned ošetrit aby se zabránilo vstupu parazitom. Na ošetrenie použijeme latexovú farbu která je určena na ošetrenie stromov alebo vosk. Pamatujte aj na ošetrenie kory ked je oškodená.

Po vysadbe a ošetrení tromu je treba spravit podporu samotného stromu aby nám rostl rovno. U vzrostlejších stromou treba pametat aj na oporu proti vetru aby sa nám strom nezlomil nebo nevyvrátil. Toto je ideálne zajistit tromi kolmi v trojúhelníkovém tvare. Cca v polovine stromu zafixovat páskou. Opora jedním kolom je pri vetsích stromoch nedostatočná.